Zgłoszenia, deklaracja członkostwa i regulamin

Formularz zgłoszeniowy –dla amatorów nie objętych programem szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

 

 

DEKLARACJA zawodników objętych programem szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży

Oświadczenie od opiekuna uczestnika szkolenia podstawowego – 2023