Komunikat i regulamin turnieju o Puchar Olimpijczyków 12/11/2023

09 października, 2023

Rodzinny turniej badmintona w ramach cyklu turniejów o Puchar Polskich Olimpijczyków

Drodzy zawodnicy i rodzice:
zapraszamy Was na rodzinny turniej badmintona

Zawody zostaną rozegrane w sobotę 12.11.2023 na ośrodku sportowym w LAVO – Józefosław ul. Geodetów 23E
Turniej dzieci jest podzielony na dwie grupy względem poziomu zaawansowania gry i rozpoczyna się:

w kategorii dzieci młodsze i starsze
niedziela 12 listopada 2023r. godz. 10.00. – początek gier.
w kategorii mikst rodzinny
niedziela 12 listopada 2023r. około godziny 11.00. – początek gier.
Przewidywane zakończenie gier oraz wręczenie dyplomów i nagród dla najlepszych około godziny 14.30.
Brak wpisowego w kategoriach dziecięcych i mikst rodzinny, obowiązuje kolejność zgłoszeń – ilość miejsc ograniczona do 50 zawodników

Kategorie dorosłych amatorów rozpoczną się o godzinie 14:00

Zgłoszenia – zasady i warunki udziału:
Zgłoszenia na turniej przyjmowane są do 9.11.2023 godzina 21:00 na adres mailowy akowalczyk.zgloszenia@gmail.com
Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej imię i nazwisko zawodnika, klub lub miejscowość, którą reprezentuje oraz nazwę kategorii, do której jest zgłaszany dany zawodnik. Wskazane jest podanie numeru telefonu.
• wszyscy uczestnicy startujący w zawodach zgadzają się na przestrzeganie Regulaminu zawodów
• zgłoszenia do turnieju – email: akowalczyk.zgloszenia@gmail.com
• zgłoszenia do turnieju przyjmowane będą emailem do dnia 09.11.2023 – godz.21:00 lub do zamknięcia listy zgłoszeń.
• zgłoszenia będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej https://pzbad.tournamentsoftware.com/
• harmonogram i losowanie będą dostępne 11.11.23 w godzinach wieczornych na powyższej stronie internetowej.
• zawodnik dorosły może grać maksymalnie w 2 kategoriach.
• mikst w parze z dzieckiem nie jest liczony jako gra w kategorii dorosłych – każdy dorosły może go zagrać
• limit uczestników kategorii dziecięcych i rodzinnych wynosi 50 osób
• limit uczestników kategorii dorosłych wynosi 24 osoby/pary w każdej kategorii.
• w przypadku chęci grania gry podwójnej lecz braku partnera, w zgłoszeniu można dodać adnotację „partner do debla/mixta poszukiwany”.
System rozgrywek:
• rodzaj gier: pojedyncze i podwójne.

W ramach gier pojedynczych zostaną rozegrane:
Dzieci i młodzież
• rocznik 2011 i młodsi – chłopcy i dziewczęta
• rocznik 2009-2010 chłopcy
• rocznik 2009-2010 dziewczęta
• rocznik 2008-2005 chłopcy
• rocznik 2008-2005 dziewczęta
Dorośli – amatorzy:
• singiel mężczyzn OPEN ( w tej kategorii mogą też grać kobiety)
• singiel kobiet

W ramach gier podwójnych możliwe są do rozegrania:
Rodzina:
• gra podwójna ( rodzic + dziecko lub rodzeństwo)
Dorośli – amatorzy:
• gra podwójna mężczyzn,
• gra podwójna kobiet,
• gra mieszana,
Zasady rozgrywania turnieju:
a. system grupowo-pucharowy w grach pojedynczych i grach podwójnych. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany systemu rozgrywania turnieju w poszczególnej kategorii gier w zależności od ilości zgłoszeń
b. z grupy wychodzą 2 pierwsze miejsca
c. minimalna ilość zgłoszeń do rozegrania kategorii to 3 zgłoszenia – w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby osób w kategorii Organizator zastrzega możliwość połączenia jej z inną kategorią.
d. Mecze rozgrywane są do:
• do 15 pkt z przewagami (21 punkt kończy set/mecz)
• do dwóch wygranych setów.
W zależności od liczby zgłoszonych zawodników Organizator dopuści rozgrywanie drugiej drabinki pucharowej z pozostałych miejsc w grupie („dolna drabinka”)
Lotki
Organizator zapewnia lotki sztuczne. Lotki piórowe zawodnicy dostarczają we własnym zakresie.
Sprawy finansowe:
• koszty organizacji ponosi STOWARZYSZENIE SBRM
• koszt udziału w turnieju w kategoriach dziecięcych i mikst rodziny jest bezpłatny
• koszt udziału w turnieju w kategoriach dorosłych wynosi 50 zł od zawodnika za rozgrywki w maksymalnie 2 kategoriach.
• Opłata startowa dokonywana jest w dniu turnieju bezpośrednio u organizatora, wyłącznie gotówką.
• wszelkie koszty związane z przejazdem pokrywają zainteresowani we własnym zakresie.
Nagrody:
• dyplomy
• nagrody dla najlepszych

Sprawy techniczne:
• interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora .
• podczas turnieju obowiązuje Regulamin Sportowy Polskiego Związku Badmintona.
• turniej będzie rozgrywany na 12 kortach.
• w sprawach spornych lub nieujętych w regulaminie decydują organizatorzy i sędzia główny zawodów. Decyzje te są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
• zawodnicy zobowiązani są do gry w strojach sportowych, obuwiu przeznaczonym na salę gimnastyczną oraz zachowania ogólnie przyjętych zasad fair play, poszanowania rywala oraz punktualności.
• organizator nie zapewnia sędziów prowadzących na boiskach – sędziują przyjaciele i znajomi.

Przetwarzanie danych osobowych:
Organizator przetwarza dane osobowe zawarte w zgłoszeniu do zawodów wyłącznie w celu przygotowanie i przeprowadzenia imprezy prowadzenia korespondencji mailowej oraz rozmów telefonicznych z Państwem.
Administrator danych zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych w zakresie wizerunku i dźwięku, zarejestrowanych podczas zawodów w celach promocyjnych w postaci publikacji w mediach. Uczestnicy zawodów lub opiekunowie prawni osób niepełnoletnich wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu poprzez zgłoszenie udziału w ww. zadaniach.
Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane osobom/stronom/państwom trzecim. Administratorzy zobowiązują się do zabezpieczenie przetwarzanych Pani/Pan osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych.
Aby cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych należy skontaktować się na pod numerem telefonu +48 882 871 414

Postanowienia końcowe:
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów. Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność.
• Zawody odbywają się z uwzględnieniem zasad epidemiologicznych obowiązujących w dniu przeprowadzania zawodów,
• Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zaginione w sali lub w szatniach.
• Wszystkie dodatkowe informacje dostępne są pod numerem telefonu +48 882 871 414
• Zawodnicy biorący udział w turnieju obowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu i przepisów gry.
• Zawodnicy lub opiekunowie prawni zawodników niepełnoletnich ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone na terenie obiektu.
• Zawodnicy pełnoletni biorący udział w turnieju grają na własną odpowiedzialność. Zawodnicy niepełnoletni biorą udział w turnieju na odpowiedzialność opiekunów prawnych.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i ewentualnych wynikłych z tego tytułu kontuzji, wypadków i urazów.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy oraz koszty leczenia wynikłe tytułu udziału w zawodach, z dojazdami na i z zawodów włącznie.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku utraty mienia w trakcie trwania zawodów.
• Wszyscy uczestnicy maja obowiązek przestrzegania zaleceń organizatora dotyczących wymogów sanitarnych związanych z Covid 19 (ew. pomiar temperatury, dezynfekcja rąk, ograniczona ilość osób towarzyszących, maseczki ochronne itp.)
• Prawo do interpretacji regulaminu turnieju zastrzegają sobie Organizatorzy.
• W przebieralni nie należy pozostawiać rzeczy wartościowych.
• We wszystkich kwestiach nie objętych regulaminem ostateczną decyzję podejmują Organizatorzy.
• Odbiór i przyjęcie zasad regulaminu potwierdzony jest zgłoszeniem się do turnieju.

Leave a reply
Turniej badmintona 12.11.23 LavoZwycięstwo w Poznaniu w drugiej kolejce LOTTO Ekstraligi

Leave Your Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *