Komunikat organizacyjny turnieju badmintona 03.06.2023

15 maja, 2023

Drodzy zawodnicy i rodzice:

zapraszamy Was na rodzinny turniej badmintona, który będzie podsumowaniem sezonu 2022/23.

Zawody zostaną rozegrane w sobotę 03.06.2023 na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej 355 w Warszawie przy ul. Ceramicznej 11.

Turniej dzieci jest podzielony na dwie grupy względem poziomu zaawansowania gry i rozpoczyna się:

 

w kategorii dzieci młodsze i starsze

sobota             03 czerwca 2023r.          godz.  10.00.         – początek gier.

w kategorii mikst rodzinny

sobota             03 czerwca 2023r.          około godziny 11.00.   – początek gier.

Przewidywane zakończenie gier oraz wręczenie dyplomów i nagród dla najlepszych około godziny 14.30.

Wpisowe na turniej wynosi 30 zł za zawodnika ( rodzic zwolniony z opłaty).

Kategorie dorosłych amatorów rozpoczną się o godzinie 14:00

singiel męski

sobota             03 czerwca 2023r.          około godziny 14.00.  – początek gier.

gry podwójne

sobota             03 czerwca 2023r.          około godziny 14.30.  – początek gier.

Wpisowe na turniej wynosi 50 zł za zawodnika (za rozgrywki w maksymalnie 2 kategoriach).

Zgłoszenia na turniej przyjmowane są do 1 czerwca 2023 godzina 21:00 na adres mailowy dnjck@wp.pl. Zgłoszenie powinno zawierać ca najmniej imię i nazwisko zawodnika oraz nazwę kategorii, do której jest zgłaszany dany zawodnik. Wskazane jest podanie numeru telefonu.

Zgłoszenia – zasady i warunki udziału:

 • wszyscy uczestnicy startujący w zawodach zgadzają się na przestrzeganie Regulaminu zawodów
 • zgłoszenia do turnieju – email: dnjck@wp.pl
 • zgłoszenia do turnieju przyjmowane będą emailem do dnia 01.06.2023 – godz.21:00 lub do zamknięcia listy zgłoszeń.
 • harmonogram będzie dostępny 02.06.23 w godzinach wieczornych
 • limit uczestników kategorii dziecięcych wynosi 35 osób
 • limit uczestników kategorii dorosłych wynosi 35 osób

System rozgrywek:

 • rodzaj gier: pojedyncze i podwójne.

W ramach gier pojedynczych zostaną rozegrane:

Dzieci i młodzież

 • rocznik 2012 i młodsi ( dziewczynki i chłopcy)
 • rocznik 2011 i starsi ( dziewczynki i chłopcy)

Dorośli – amatorzy:

 • singiel mężczyzn ( w tej kategorii mogą też grać kobiety)

W ramach gier podwójnych możliwe są do rozegrania:

Rodzina:

 • gra podwójna ( rodzic + dziecko lub rodzeństwo)

Dorośli – amatorzy:

 • gra podwójna mężczyzn,
 • gra podwójna kobiet,
 • gra mieszana,

Zasady rozgrywania turnieju:

 1. system grupowo-pucharowy w grach pojedynczych i grach podwójnych. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany systemu rozgrywania turnieju w poszczególnej kategorii gier w zależności od ilości zgłoszeń
 2. z grupy wychodzą 2 pierwsze miejsca
 3. minimalna ilość zgłoszeń do rozegrania kategorii to 3 zgłoszenia
 4. zawodnik dorosły może grać maksymalnie w 2 kategoriach.
 5. mikst w parze z dzieckiem nie jest liczony jako gra w kategorii dorosłych – każdy dorosły może go zagrać
 6. mecz o 3 miejsce jest rozgrywany
 7. Mecze rozgrywane są do:
 • do 15 pkt  z przewagami
 • do dwóch wygranych setów.

W zależności od liczby zgłoszonych zawodników Organizator dopuści rozgrywanie drugiej drabinki pucharowej z pozostałych miejsc w grupie („dolna drabinka)

Sprawy finansowe:

 • koszty organizacji ponosi ABRM
 • koszt udział w turnieju w kategoriach dziecięcych wynosi 30 zł.
 • koszt udział w turnieju w kategoriach dorosłych wynosi 50 zł za rozgrywki w maksymalnie 2 kategoriach.
 • wszelkie koszty związane z przejazdem pokrywają zainteresowani we własnym zakresie.

Nagrody:

 • dyplomy
 • nagrody dla najlepszych

 

 

Sprawy techniczne:

 • interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora
 • turniej będzie rozgrywany na pięciu kortach
 • w sprawach spornych lub nieujętych w regulaminie decydują organizatorzy i sędzia główny zawodów. Decyzje te są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 • zawodnicy zobowiązani są do gry w strojach sportowych, obuwiu przeznaczonym na salę gimnastyczną oraz zachowania ogólnie przyjętych zasad fair play, poszanowania rywala oraz punktualności.

Przetwarzanie danych osobowych:

Organizator przetwarza dane osobowe zawarte w zgłoszeniu do zawodów wyłącznie w celu przygotowanie i  przeprowadzenia imprezy prowadzenia korespondencji mailowej oraz rozmów telefonicznych z Państwem.

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych w zakresie wizerunku i dźwięku, zarejestrowanych podczas zawodów w celach promocyjnych w postaci publikacji w mediach. Uczestnicy zawodów lub opiekunowie prawni osób niepełnoletnich wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w  powyższym celu poprzez zgłoszenie udziału w ww. zadaniach.

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,  ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane osobom/stronom/państwom trzecim. Administratorzy zobowiązują się do zabezpieczenie przetwarzanych Pani/Pan osobowych przed dostępem   osób nieupoważnionych.

Aby cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych należy skontaktować się na pod numerem telefonu +48 882 871 414

Postanowienia końcowe:

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów. Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność.
 • Zawody odbywają się z uwzględnieniem zasad epidemiologicznych obowiązujących w dniu przeprowadzania zawodów,
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zaginione w sali lub w szatniach.
 • Wszystkie dodatkowe informacje dostępne są pod numerem telefonu +48 882 871 414
 • Zawodnicy biorący udział w turnieju obowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu i przepisów gry.
 • Zawodnicy lub opiekunowie prawni zawodników niepełnoletnich ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone na terenie obiektu.
 • Zawodnicy pełnoletni biorący udział w turnieju grają na własną odpowiedzialność. Zawodnicy niepełnoletni biorą udział w turnieju na odpowiedzialność opiekunów prawnych.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i ewentualnych wynikłych z tego tytułu kontuzji, wypadków i urazów.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy oraz koszty leczenia wynikłe tytułu udziału w zawodach, z dojazdami na i z zawodów włącznie.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku utraty mienia w trakcie trwania zawodów.
 • Wszyscy uczestnicy maja obowiązek przestrzegania zaleceń organizatora dotyczących wymogów sanitarnych związanych z Covid 19 (ew. pomiar temperatury, dezynfekcja rąk, ograniczona ilość osób towarzyszących, maseczki ochronne itp.)
 • Prawo do interpretacji regulaminu turnieju zastrzegają sobie Organizatorzy.
 • W przebieralni nie należy pozostawiać rzeczy wartościowych.
 • We wszystkich kwestiach nie objętych regulaminem ostateczną decyzję podejmują Organizatorzy.
 • Odbiór i przyjęcie zasad regulaminu potwierdzony jest zgłoszeniem się do turnieju.
Leave a reply
Mini liga amatorów – mikstyJesteśmy drużynowym Mistrzem Polski !!!

Leave Your Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *