Rodzinny turniej badmintona ABRM Warszawa! Regulamin.

12 marca, 2022

Drodzy zawodnicy i rodzice, zapraszamy Was na rodzinny turniej badmintona.

Zawody zostaną rozegrane w sobotę 09.04.2022 w szkole podstawowej 355 przy ul. Ceramicznej 11

w kategorii dzieci w wieku 7-11 lat  – początkujący

godz.  9.00.         – początek gier.

w kategorii dzieci w wieku 12-15 lat

godz.  11.00.         – początek gier.

w kategorii debel dziecko + rodzic ( lub inny członek rodziny)

około godziny 11.00.   – początek gier.

w kategorii amator singiel

około godziny 14.00.   – początek gier.

w kategorii amator debel

około godziny 15.00.   – początek gier.

w kategorii amator mikst

około godziny 15.00.   – początek gier.

Turniej zostanie podzielony na  grupy względem poziomu zaawansowania.

O podziale na kategorie zadecyduje organizator po zamknięciu listy zgłoszeń uczestników.

Przewidywane zakończenie około godziny 19.00.

Wpisowe na turniej wynosi 30 zł za zawodnika.

Mecze będą rozgrywane systemem grupowo – pucharowym

Zgłoszenia na turniej przyjmowane są do końca 06.04 2022 , poprzez wypełnienie linku poniżej

Wypełnij formularz:

Regulamin turnieju.

REGULAMIN                                             

Rodzinny turniej badmintona ABRM Warszawa!

Organizator

ABRM Warszawa Sp z.o.o

Partnerzy

PGE Polska Grupa Energetyczna

Cele i założenia sportowe imprezy:

 • popularyzacja badmintona, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
 • popularyzacja klubu ABRM

Miejsce i terminy rozgrywek:

 • 09.04.2022 godzina 9-19, Szkoła Podstawowa 355 ul. Ceramiczna 11 Warszawa

Turniej

Zgłoszenia – zasady i warunki udziału:

 • wszyscy uczestnicy startujący w zawodach zgadzają się na przestrzeganie Regulaminu zawodów
 • zgłoszenia do turnieju – email: dnjck@wp.plformularz Google
 • zgłoszenia do turnieju przyjmowane będą emailem do dnia 06.04.2022 – godz.20:00 lub do zamknięcia listy zgłoszeń.
 • harmonogram będzie dostępny 08.04.22 w godzinach wieczornych
 • limit uczestników kategorii dziecięcych  wynosi 35
 • limit uczestników kategorii dorosłych  wynosi 35

System rozgrywek:

 • rodzaj gier: pojedyncze i podwójne.

W ramach gier pojedynczych możliwe są do rozegrania:

Dzieci i młodzież

 • rocznik 2010 i młodsi ( dziewczyny i chłopcy)
 • rocznik 2009-2007– dziewczyny
 • rocznik 2009-2007 – chłopcy
 • rocznik 2006-2003 – dziewczyny
 • rocznik 2006-2003 – chłopcy

Dorośli – amatorzy:

– singiel mężczyzn

– singiel kobiet

W ramach gier podwójnych możliwe są do rozegrania:

– mikst rodzinny

– gra podwójna mężczyzn,

– gra podwójna kobiet,

– gra mieszana,

 1. grupowo-pucharowy w grach pojedynczych i grach podwójnych. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany systemu rozgrywania turnieju w poszczególnej kategorii gier w zależności od ilości zgłoszeń
 2. z grupy wychodzą 2 pierwsze miejsca
 3. minimalna ilość zgłoszeń do rozegrania kategorii to 3 zgłoszenia
 4. zawodnik dorosły może grać tylko w jednej kategorii dla dorosłych czyli w grze pojedynczej albo w grze podwójnej
 5. mikst w parze z dzieckiem nie jest liczony jako gra w kategorii dorosłych – każdy dorosły może go zagrać
 6. mecz o 3 miejsce jest rozgrywany
 7. Mecze rozgrywane są do:
 • do 15 pkt
 • do dwóch wygranych setów.

W zależności od liczby zgłoszonych zawodników Organizator dopuści rozgrywanie drugiej drabinki pucharowej z pozostałych miejsc w grupie („dolna drabinka)

Ramowy Harmonogram

 • 9:00– 13:00 kategorie dzieci i młodzież  ( rocznik 2010 i młodsi), ( rocznik 2009-2006), ( rocznik 2005-2003) ; mikst rodzinny
 • 13:30-19:00 gry pojedyncze i podwójne dorosłych

Sprawy finansowe:

 • koszty organizacji ponosi ABRM
 • koszt udział w turnieju wynosi 30 zł za rozgrywki w maksymalnie 2 kategoriach.
 • wszelkie koszty związane z przejazdem pokrywają zainteresowani we własnym zakresie.

Nagrody:

 • dyplomy i medale dla najlepszych
 • nagrody

Sprawy techniczne:

 • interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora
 • w sprawach spornych lub nieujętych w regulaminie decydują organizatorzy i sędzia główny zawodów. Decyzje te są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 • zawodnicy zobowiązani są do gry w strojach sportowych, obuwiu przeznaczonym na salę gimnastyczną oraz zachowania ogólnie przyjętych zasad fair play, poszanowania rywala oraz punktualności.

W przypadku nie dostosowania się do tych wymogów sędzia zawodów upoważniony jest do odebrania punktów, a w szczególnych przypadkach do dyskwalifikacji gracza

Przetwarzanie danych osobowych:

Organizator przetwarza dane osobowe zawarte w zgłoszeniu do zawodów wyłącznie w celu przygotowanie i  przeprowadzenia imprezy prowadzenia korespondencji mailowej oraz rozmów telefonicznych z Państwem.

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych w zakresie wizerunku i dźwięku, zarejestrowanych podczas zawodów w celach promocyjnych w postaci publikacji w mediach. Uczestnicy zawodów lub opiekunowie prawni osób niepełnoletnich wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w  powyższym celu poprzez zgłoszenie udziału w ww. zadaniach.

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,  ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane osobom/stronom/państwom trzecim. Administratorzy zobowiązują się do zabezpieczenie przetwarzanych Pani/Pan osobowych przed dostępem   osób nieupoważnionych.

Aby cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych należy skontaktować się na pod numerem telefonu +48 882 871 414

Postanowienia końcowe:

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów. Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność.
 • Zawody odbywają się z uwzględnieniem zasad epidemiologicznych obowiązujących w dniu przeprowadzania zawodów,
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zaginione w sali lub w szatniach.
 • Wszystkie dodatkowe informacje dostępne są pod numerem telefonu +48 882 871 414
 • Zawodnicy biorący udział w turnieju obowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu i przepisów gry.
 • Zawodnicy lub opiekunowie prawni zawodników niepełnoletnich ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone na terenie obiektu.
 • Zawodnicy pełnoletni biorący udział w turnieju grają na własną odpowiedzialność. Zawodnicy niepełnoletni biorą udział w turnieju na odpowiedzialność opiekunów prawnych.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i ewentualnych wynikłych z tego tytułu kontuzji, wypadków i urazów.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy oraz koszty leczenia wynikłe tytułu udziału w zawodach, z dojazdami na i z zawodów włącznie.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku utraty mienia w trakcie trwania zawodów.
 • Wszyscy uczestnicy maja obowiązek przestrzegania zaleceń organizatora dotyczących wymogów sanitarnych związanych z Covid 19 (ew. pomiar temperatury, dezynfekcja rąk, ograniczona ilość osób towarzyszących, maseczki ochronne itp.)
 • Prawo do interpretacji regulaminu turnieju zastrzegają sobie Organizatorzy.
 • W przebieralni nie należy pozostawiać rzeczy wartościowych.
 • We wszystkich kwestiach nie objętych regulaminem ostateczną decyzję podejmują Organizatorzy.
 • Odbiór i przyjęcie zasad regulaminu potwierdzony jest zgłoszeniem się do turnieju.
Leave a reply
Podsumowanie turnieju w Rynie .Wiosenny rodzinny turniej ABRM Warszawa

Leave Your Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *