Rodziny turniej badmintona o puchar ABRM Warszawa - regulamin

03 października, 2022
Dodaj datę do kalendarza, w 19 listopada czeka nas 2 edycja turnieju o Puchar ABRM Warszawa.
W podwarszawskim Lavo rozegramy zawody dla dzieci, dzieci i rodziców oraz dorosłych.
Poniżej prezentujemy regulamin rozgrywek.

Miejsce i terminy rozgrywek:

 • 19.11.2022 godzina 9:30-20:00, Centrum Sportów i Zdrowia Lavo, Geodetów 23E, 05-500 Józefosław.

Turniej:

Zgłoszenia – zasady i warunki udziału:

 • wszyscy uczestnicy startujący w zawodach zgadzają się na przestrzeganie Regulaminu zawodów
 • zgłoszenia do turnieju – email: dnjck@wp.pl
 • zgłoszenia do turnieju przyjmowane będą emailem do dnia 16.11.2022 – godz.20:00 lub do zamknięcia listy zgłoszeń.
 • harmonogram będzie dostępny 17.11.22 w godzinach wieczornych,
 • limit uczestników kategorii dziecięcych wynosi 40 zawodników.
 • limit uczestników kategorii dorosłych wynosi 60 zawodników.

System rozgrywek:

 • rodzaj gier: pojedyncze i podwójne.

W ramach gier pojedynczych możliwe są do rozegrania:

Dzieci i młodzież

 • rocznik 2010 i młodsi ( dziewczynki i chłopcy)
 • rocznik 2009-2007 – dziewczynki
 • rocznik 2009-2007 – chłopcy
 • rocznik 2006-2003 – dziewczynki
 • rocznik 2006-2003 – chłopcy

Dorośli – amatorzy:

– singiel mężczyzn zaawansowanych

– singiel mężczyzn aspirujących

– singiel kobiet

W ramach gier podwójnych możliwe są do rozegrania:

– mikst rodzinny

– gra podwójna mężczyzn

– gra podwójna kobiet

– gra mieszana

 • grupowo-pucharowy w grach pojedynczych i grach podwójnych. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany systemu rozgrywania turnieju w poszczególnej kategorii gier w zależności od ilości zgłoszeń,
 • z grupy wychodzą 2 pierwsze miejsca,
 • minimalna ilość zgłoszeń do rozegrania kategorii to 3 zgłoszenia,
 • zawodnik dorosły może grać w dwóch kategorii czyli singiel i gra podwójna lub 2 gry podwójne,
 • mikst w parze z dzieckiem nie jest liczony jako gra w kategorii dorosłych – każdy dorosły może go zagrać niezależnie od zgłoszenia do kategorii dorosłych,
 • mecz o 3 miejsce jest rozgrywany,
 • mecze rozgrywane są dzieci do 15 punktów, dorośli do 21 punktów, do dwóch wygranych setów.

W zależności od liczby zgłoszonych zawodników Organizator dopuści rozgrywanie drugiej drabinki pucharowej z pozostałych miejsc w grupie („dolna drabinka”)

Ramowy Harmonogram

 • 9:00– 14:00 kategorie dzieci i młodzież ( rocznik 2010 i młodsi), ( rocznik 2009-2006), (rocznik 2005-2003), mikst rodzinny,
 • 13:00-20:00 gry pojedyncze i podwójne dorosłych.

Sprawy finansowe:

 • koszt udział w turnieju dzieci wynosi 30 zł za rozgrywki,
 • koszt udział w turnieju dorosłych wynosi 50 zł za rozgrywki w maksymalnie 2 kategoriach,

Płatność za kategorię mikst rodziny :

W sytuacji gdy dziecko bierze udział w rozgrywkach singlowych w kategorii mikst rodziny, gra z rodzicem jest bezpłatna.

Jeśli dorosły bierze udział w grach dla dorosłych w kategorii mikst rodziny,  rodzic oraz dziecko gra bez dodatkowej opłaty.

 • wszelkie koszty związane z przejazdem pokrywają zainteresowani we własnym zakresie.

Nagrody:

 • dyplomy i medale dla najlepszych,
 • puchar dla zwycięzcy kategorii mikst rodzinny,
 • nagrody dla najlepszych,

Sprawy techniczne:

 • interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora ,
 • w sprawach spornych lub nieujętych w regulaminie decydują organizatorzy i sędzia główny zawodów. Decyzje te są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu,
 • zawodnicy zobowiązani są do gry w strojach sportowych, obuwiu przeznaczonym na salę gimnastyczną oraz zachowania ogólnie przyjętych zasad fair play, poszanowania rywala oraz punktualności,

W przypadku nie dostosowania się do tych wymogów sędzia zawodów upoważniony jest do odebrania punktów, a w szczególnych przypadkach do dyskwalifikacji gracza

Przetwarzanie danych osobowych:

Organizator przetwarza dane osobowe zawarte w zgłoszeniu do zawodów wyłącznie w celu przygotowanie i  przeprowadzenia imprezy prowadzenia korespondencji mailowej oraz rozmów telefonicznych z Państwem.

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych w zakresie wizerunku i dźwięku, zarejestrowanych podczas zawodów w celach promocyjnych w postaci publikacji w mediach. Uczestnicy zawodów lub opiekunowie prawni osób niepełnoletnich wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w  powyższym celu poprzez zgłoszenie udziału w ww. zadaniach.

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,  ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane osobom/stronom/państwom trzecim. Administratorzy zobowiązują się do zabezpieczenie przetwarzanych Pani/Pan osobowych przed dostępem   osób nieupoważnionych.

Aby cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych należy skontaktować się na pod numerem telefonu +48 882 871 414

Postanowienia końcowe:

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów. Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność.
 • Zawody odbywają się z uwzględnieniem zasad epidemiologicznych obowiązujących w dniu przeprowadzania zawodów,
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zaginione w sali lub w szatniach.
 • Wszystkie dodatkowe informacje dostępne są pod numerem telefonu +48 882 871 414
 • Zawodnicy biorący udział w turnieju obowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu i przepisów gry.
 • Zawodnicy lub opiekunowie prawni zawodników niepełnoletnich ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone na terenie obiektu.
 • Zawodnicy pełnoletni biorący udział w turnieju grają na własną odpowiedzialność. Zawodnicy niepełnoletni biorą udział w turnieju na odpowiedzialność opiekunów prawnych.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i ewentualnych wynikłych z tego tytułu kontuzji, wypadków i urazów.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy oraz koszty leczenia wynikłe tytułu udziału w zawodach, z dojazdami na i z zawodów włącznie.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku utraty mienia w trakcie trwania zawodów.
 • Wszyscy uczestnicy maja obowiązek przestrzegania zaleceń organizatora dotyczących wymogów sanitarnych związanych z Covid 19 (ew. pomiar temperatury, dezynfekcja rąk, ograniczona ilość osób towarzyszących, maseczki ochronne itp.)
 • Prawo do interpretacji regulaminu turnieju zastrzegają sobie Organizatorzy.
 • W przebieralni nie należy pozostawiać rzeczy wartościowych.
 • We wszystkich kwestiach nie objętych regulaminem ostateczną decyzję podejmują Organizatorzy.
 • Odbiór i przyjęcie zasad regulaminu potwierdzony jest zgłoszeniem się do turnieju.

 

Leave a reply
Zawodnicy ABRM Warszawa na Narodowych Dniach Badmintona 2022Harmonogram gier w Turnieju o Puchar ABRM Warszawa
All comments (1)
 • Guillermo Arcos Montilla
  07 listopada, 2022 at 8:02 pm

  singiel mężczyzn zaawansowanych: -Guillermo Arcos Montilla singiel mężczyzn aspirujących: -Arnau Notó gra podwójna mężczyzn: - Arnau Notó/Guillermo Arcos

  Reply

Leave Your Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *